Polskie serce pękło

KATYŃ 1940
Hero

Polskie serce pękło

KATYŃ 1940

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

IV EDYCJA | TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 24.03.2023 r.

Zbrodnia Katyńska to ludobójstwo zaplanowane z premedytacją przez najwyższe władze Związku Sowieckiego. Na rozkaz dyktatora Józefa Stalina straciło życie ponad 22 tysiące niewinnych Polaków. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, kwiat polskiej inteligencji oraz przedstawiciele wielu różnych zawodów. Zważywszy na skalę wydarzeń z wiosny 1940 r., pamięć o zamordowanych Polakach jest obowiązkiem, z którego nikt nie może nas nigdy zwolnić. Stąd zrodziła się potrzeba ogłoszenia konkursu katyńskiego, będącego sposobem propagowania prawdy na temat zbrodni, ale również oddania należnego hołdu zamordowanym.

W inauguracyjnej edycji wpłynęło ponad 700 prac, w kolejnej już blisko 4 tysiące. Młodzi autorzy z całej Polski wykazali się kreatywnością, wrażliwością, ale przede wszystkim szczegółową wiedzą i głębokim zrozumieniem problematyki.

Ogromne zainteresowanie tematyką Katynia – historii zbrodni i milczenia - zachęciło nas do kontynuacji wydarzenia.

Wierzę, że podobnie jak w latach poprzednich, środowiska szkolne i akademickie z radością wezmą udział w konkursowych zmaganiach. Jestem pewna, że nadesłane prace dostarczą nam kolejnych, poruszających świadectw odwagi w głoszeniu prawdy i patriotyzmu młodego pokolenia Polek i Polaków.

Elżbieta WitekMarszałek Sejmu RP

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

IV EDYCJA | TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 24.03.2023 r.

Zbrodnia Katyńska to ludobójstwo zaplanowane z premedytacją przez najwyższe władze Związku Sowieckiego. Na rozkaz dyktatora Józefa Stalina straciło życie ponad 22 tysiące niewinnych Polaków. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, kwiat polskiej inteligencji oraz przedstawiciele wielu różnych zawodów. Zważywszy na skalę wydarzeń z wiosny 1940 r., pamięć o zamordowanych Polakach jest obowiązkiem, z którego nikt nie może nas nigdy zwolnić. Stąd zrodziła się potrzeba ogłoszenia konkursu katyńskiego, będącego sposobem propagowania prawdy na temat zbrodni, ale również oddania należnego hołdu zamordowanym.

w inauguracyjnej edycji wpłynęło ponad 700 prac, w kolejnej już blisko 4 tysiące. Młodzi autorzy z całej Polski wykazali się kreatywnością, wrażliwością, ale przede wszystkim szczegółową wiedzą i głębokim zrozumieniem problematyki.

Ogromne zainteresowanie tematyką Katynia – historii zbrodni i milczenia - zachęciło nas do kontynuacji wydarzenia.

Wierzę, że podobnie jak w latach poprzednich, środowiska szkolne i akademickie z radością wezmą udział w konkursowych zmaganiach. Jestem pewna, że nadesłane prace dostarczą nam kolejnych, poruszających świadectw odwagi w głoszeniu prawdy i patriotyzmu młodego pokolenia Polek i Polaków.

Elżbieta WitekMarszałek Sejmu RP
Category

Kategoria plastyczna

Zadaniem uczestnika jest stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praca plastyczna powinna przedstawiać jedną ilustrację do publikacji poświęconej zbrodni katyńskiej oraz być sporządzona w formacie A4 i wykonana techniką dowolną. Praca nie może mieć charakteru przestrzennego. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .jpg, .pdf lub .png.

Category

Kategoria literacka

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej (esej, rozprawka, opowiadanie, wywiad lub sztuka teatralna) na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Objętość pracy nie może przekroczyć 6 stron treści merytorycznej formatu A4. Przy czym w przypadku dołączenia do pracy bibliografii, nie będzie ona wliczała się do niniejszego limitu stron. Należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12. Interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Category

Kategoria tekst piosenki

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12. Interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Category

Kategoria scenariusz lekcji

W kategorii scenariusz lekcji zadaniem uczestnika jest stworzenie scenariusza lekcji na temat „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”. Kategoria jest dedykowana wyłącznie studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni wyższych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Scenariusz lekcji powinien być zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej i wzbogacony o środki dydaktyczne, materiały źródłowe oraz ikonografię. Powinien zawierać opis zakładanych celów i metod nauczania oraz planowanych środków dydaktycznych, w tym kart pracy, materiałów źródłowych oraz ikonograficznych. Musi uwzględniać w punktach, szczegółowy opis działań dydaktycznych nauczyciela i uczniów oraz być zaplanowany na około 45 min. Należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12. Interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Weź udział w konkursie.

komitet honorowy

Prezydent RP Adnrzej DudaMariusz Błaszczak Minister. Obrony NadrodowejMariusz Kamiński. Minister MSWiAMinister Edukacji i NaukiIPNSejm
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda
Mariusz Błaszczak Minister. Obrony Nadrodowej
Mariusz Kamiński. Minister MSWiA
Minister Edukacji i Nauki
IPN
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda

KOMITET ORGANIZACYJNY

TVPPolskie RadioFundacja im. Janusza Kurtyki
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP
Polskie Radio
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP

Patronat medialny

TVPPolskie Radio
Polskie Radio
TVP
Polskie Radio
TVP

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu