Polskie serce pękło

KATYŃ 1940

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940 rozpoczęła się 17 stycznia 2023 roku.”

Zakończyła się IV edycja konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Konkurs adresowany był do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych oraz - w jednej z kategorii - do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach. Pracami komisji konkursowej kierował doradca Marszałek Sejmu i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Tadeusz Wolsza.

W kategorii scenariusz lekcji zadaniem uczestników było opracowanie scenariusza lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w latach 1939-1940”.

I miejsce zajęła Dominika Liszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. „Oprócz bardzo bogatej bazy źródłowej, świadczącej o świetnym przygotowaniu merytorycznym autorki, wprowadziła też zróżnicowane metody dydaktyczne oparte na aktywizowaniu uczniów dzięki problemowemu podejściu do realizacji tematu oraz wykorzystaniu m.in. pracy zespołowej, laptopów, tabletów z dostępem do internetu” – głosi fragment uzasadnienia jury.

II miejsce zajęła w tej kategorii zdobyła Joanna Kossakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, III nagrodę przyznano Karolinie Kowalewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii tekst piosenki zadaniem uczestników było przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej. I nagrodę otrzymała Martyna Miszczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. za tekst piosenki pt. „Prawda”. Jak uzasadnili jurorzy, nagroda została przyznana „za piękne i mądre słowa, za liryzm, który góruje nad całością”. Jury podkreśliło nostalgiczno-patriotyczny nastrój piosenki. Jej „sugestywny tekst i poetycki wyraz wzbudza w odbiorcy silne emocje i porusza wyobraźnię” – napisano w werdykcie.

II miejsce w tej kategorii zajął Mateusz Skalski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, III nagroda przypadła Lidii Składanek z Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.

W kategorii plastycznej zwyciężyła Iga Popławska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Jak wskazało jury, autorka wykazała się „pełnym wymowy i nowoczesnym podejściem do tematu Zbrodni Katyńskiej”. „Widz patrzy z góry na drastyczną scenę rozgrywającą się w zaśnieżonym lesie. Obserwujemy moment rozstrzelania, bezwzględność oprawców wobec bezbronnych ofiar” – napisano w uzasadnieniu.

Laureatem II miejsca w tej kategorii został Miłosz Zimnicki z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, na III miejscu znalazła się praca Wiktorii Wypych z Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

W kategorii literackiej I nagrodę otrzymała Daria Wiech z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. Jak napisali jurorzy, autorka przedstawiła „przejmujące opowiadanie na temat jedynej kobiety uwięzionej przez NKWD w Kozielsku: por. Janiny Lewandowskiej, z domu Dowbor-Muśnickiej”.

II miejsce zajęła praca Aleksandry Szatkowskiej z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie. Laureatem III nagrody został Bartosz Biegański z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Poniżej prezentujemy nagrodzone i wyróżnione prace we wszystkich kategoriach.

Wyniki 4. edycji konkursu

Kategoria literacka
Kategoria plastyczna
Kategoria tekst piosenki
Kategoria scenariusz lekcji
 • Miejsce IDaria Wiech, Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
 • Miejsce IIAleksandra Szatkowska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie
 • Miejsce IIIBartosz Biegański, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
 • WyróżnieniePaulina Kamyk, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy
 • WyróżnienieJakub Młynarski, Niepubliczne Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Wyróżnienie Aleksandra Walczuk, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Wyróżnienie Daniel Hyla, Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Wyróżnienie Dawid Duda, Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 • Wyróżnienie Wanda Sadłoń, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • Wyróżnienie Paulina Orlińska, I Społeczne Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • Kategoria literacka Open

  • Miejsce I

   Daria Wiech, Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

  • Miejsce II

   Aleksandra Szatkowska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

  • Miejsce III

   Bartosz Biegański, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

  • Wyróżnienie

   Paulina Kamyk, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

  • Wyróżnienie

   Jakub Młynarski, Niepubliczne Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

  • Wyróżnienie

   Aleksandra Walczuk, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

  • Wyróżnienie

   Daniel Hyla, Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

  • Wyróżnienie

   Dawid Duda, Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

  • Wyróżnienie

   Wanda Sadłoń, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

  • Wyróżnienie

   Paulina Orlińska, I Społeczne Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 • Kategoria plastyczna Open

 • Kategoria tekst piosenki Open

 • Kategoria scanariusz lekcji Open

Galeria

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Swipe left
Swipe right

komitet honorowy

Prezydent RP Adnrzej DudaMariusz Błaszczak Minister. Obrony NadrodowejMariusz Kamiński. Minister MSWiAMinister Edukacji i NaukiIPNSejm
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda
Mariusz Błaszczak Minister. Obrony Nadrodowej
Mariusz Kamiński. Minister MSWiA
Minister Edukacji i Nauki
IPN
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda

KOMITET ORGANIZACYJNY

TVPPolskie RadioFundacja im. Janusza Kurtyki
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP
Polskie Radio
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP

Patronat medialny

TVPPolskie Radio
Polskie Radio
TVP
Polskie Radio
TVP

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu