Polskie serce pękło

KATYŃ 1940

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940 rozpoczęła się 1 lutego 2020 roku.”

Podstawowe założenia:

 • Konkurs skierowany był do uczącej się młodzieży szkół ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Prace mogły być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie albo zespołowo.
 • Każdy uczestnik Konkursu mógł złożyć jedną pracę w każdej z kategorii.
 • Prace musiały być przygotowane w języku polskim.
 • W przypadku, gdy praca była realizowana zespołowo, nagroda była przyznawana wszystkim członkom zespołu.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:

 • 1. Plastycznej – zadaniem uczestnika było zaprojektowanie karty pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską.
 • 2. Literackiej – zadaniem uczestnika było napisanie rozprawki w formie odpowiedzi na pytanie: „dlaczego musimy pamiętać o Katyniu?”

Do Komitetu Honorowego konkursu należeli:

 • Prezydent RP Andrzej Duda – Przewodniczący,
 • Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski,
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Przewodniczącym komisji konkursowej był prof. Tadeusz Wolsza.

Na konkurs wpłynęło blisko 700 prac, w tym powyżej 200 prac literackich oraz ponad 400 prac plastycznych.

Wyniki 1. edycji konkursu

Kategoria literacka
Kategoria plastyczna
 • Miejsce IKacper Burzyński, I LO im. H. Sienkiewicza, Koluszki
 • Miejsce IIMaksymilian Wiśniewski, XLII LO im. Marii Konopnickiej, Warszawa
 • Miejsce IIIEmilia Golenia, Zespół Szkół Elektronicznych, Rzeszów
 • WyróżnienieWiktoria Nowosielska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Siedlce
 • WyróżnienieDominika Buczek, VII LO im. Zofii Nałkowskiej, Kraków
 • Wyróżnienie Wojciech Mizgalski, IV LO im. B. Prusa, Szczecin
 • Wyróżnienie Weronika Drozdowska, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej, Rypin
 • Wyróżnienie Adriana Pawłowska, Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, Legnica
 • Wyróżnienie Jakub Chmielewski, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja, Kraśnik
 • Wyróżnienie Marek Hudasch, Publiczne Technikum nr. 4 im. Rot. Pileckiego, Opole
 • Kategoria literacka Open

  • Miejsce I

   Kacper Burzyński, I LO im. H. Sienkiewicza, Koluszki

  • Miejsce II

   Maksymilian Wiśniewski, XLII LO im. Marii Konopnickiej, Warszawa

  • Miejsce III

   Emilia Golenia, Zespół Szkół Elektronicznych, Rzeszów

  • Wyróżnienie

   Wiktoria Nowosielska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Siedlce

  • Wyróżnienie

   Dominika Buczek, VII LO im. Zofii Nałkowskiej, Kraków

  • Wyróżnienie

   Wojciech Mizgalski, IV LO im. B. Prusa, Szczecin

  • Wyróżnienie

   Weronika Drozdowska, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej, Rypin

  • Wyróżnienie

   Adriana Pawłowska, Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, Legnica

  • Wyróżnienie

   Jakub Chmielewski, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja, Kraśnik

  • Wyróżnienie

   Marek Hudasch, Publiczne Technikum nr. 4 im. Rot. Pileckiego, Opole

 • Kategoria plastyczna Open

IV edycja konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych

IV edycja konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych

komitet honorowy

Prezydent RP Adnrzej DudaMariusz Błaszczak Minister. Obrony NadrodowejMariusz Kamiński. Minister MSWiAMinister Edukacji i NaukiIPNSejm
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda
Mariusz Błaszczak Minister. Obrony Nadrodowej
Mariusz Kamiński. Minister MSWiA
Minister Edukacji i Nauki
IPN
Sejm
Prezydent RP Adnrzej Duda

KOMITET ORGANIZACYJNY

TVPPolskie RadioFundacja im. Janusza Kurtyki
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP
Polskie Radio
Fundacja im. Janusza Kurtyki
TVP

Patronat medialny

TVPPolskie Radio
Polskie Radio
TVP
Polskie Radio
TVP

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu